KATKI - KİMYASAL ANALİZİ

NİTRİT-NİTRAT ANALİZLERİ

       Nitrat, nitrik asit tuzudur. Bitkiler tarafından nitrojen kaynağı olarak topraktan alınan ve bitkiler için elzem olan bir besindir. Bu yüzden nitrat; tüm meyve, sebze ve tahılların doğal bir bileşenidir. Nitrit ; et, balık ve tavuk gibi gıdaları korumak için kullanılan bir katkı maddesidir.

       Nitrat ve Nitrit Et Ürünlerine Niçin Katılır?

       Et rengini stabilize etmek, ete karakteristik flavor vermek, Gıda zehirlenmesine ve bozulmaya neden olan bir çok mikroorganizmanın gelişmesini engellemek, Oksidatif bozulmaları geciktirmek için kullanılır.

      Laboratuvarımızda uzun yıllardan beri Nitrit-Nitrat analizleri yapılmaktadır. Spektrofotometre cihazı ile Et-Et Ürünlerinde ve Yaş Sebze-Meyvelerde analiz edilmekte ve TS EN ISO 17025 e göre akreditedir. Laboratuvarımızın görevleri arasında, çok çeşitli gıda numunelerinde Türk Gıda Kodeksi, Rusya Federasyonu ve Avrupa Birliği Komisyonu’nca belirtilen kalıntıların yasal limitlere uygunluğu açısından potansiyel risk taşıyabilecek bileşenlerin hızlı ve güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi yer almaktadır. Laboratuvarımız Rusya ve Avrupa Ülkelerine İhracat Analizlerinde yetkili olup bünyemizde  yapılmaktadır.

HİSTAMİN ANALİZİ

       Protein bakımından önemli bir besin kaynağı olan balık ve balık ürünleri, hasat aşamasından tüketim noktasına kadar uygun koşullarda tutulmadığı takdirde insan sağlığı için tehlikeli bir besin haline gelmektedir. Başta histamin olmak üzere putresin, kadaverin, tiramin, triptamin, β-feniletilamin, spermin, spermidin ve agmatin gibi biyojen aminler, amino asitlerin bakteriyel dekarboksilasyonu sonucu oluşmaktadır. Biyojen aminler arasında histamin, potansiyel olarak tehlikeli olmakta ve histamin zehirlenmesine yol açmaktadır.

        Laboratuvarımızda Likit kromotografisi(HPLC) yöntemi ile Su ürünlerinde Histamin analizleri yapılmaktadır.