GÜBRE ANALİZLERİ

Gübreler, bitkilerin büyümesi için gerekli bitki besin maddelerini ihtiva eden maddelerdir. Her ne kadar toprak ve su bu besin maddelerinin büyük bir kısmını sağlayamıyor olsa da yapılan toprak, yaprak ve sulama suyu analizleri sonucunda çoğu zaman bitkiye gerekli olan bir takım bitki besin maddelerinin eksikliği ortaya çıkabiliyor. Böyle hallerde toprağın ve bitkinin gübre ile takviye edilmesi gerekir. Bitkiye ve toprağa yarayan hem de çevreyi kirletmeyen en uygun gübreye karar verebilmek için de gübrenin içerik ve özelliklerinin bilinmesi gerekir. Gübre analizlerinde amaç, gübrenin etiketinde belirtilen içerik ile analiz sonuçları arasındaki uygunluğun gösterilmesidir. Ayrıca gübre üreticilerinin tescil amaçlı başvurularında gübre içeriği olarak verecekleri değerlerin tespiti için de gübre analizi yapılır. Yapılan gübre analizleri ile gübre üreticilerinin üretimde karşılaştıkları sorunlar tespit edilmekte ve çözülmektedir. Ayrıca tescil konusunda güncel gelişmeler takip edilerek gübre üreticilerine destek verilmektedir.

GÜBRE ANALİZLERİ İÇİN;

Analiz Adı

Metot/Cihaz

Ph*

İşletme içi metot  (T-25)

1/10 Potansiyometrik

29615 R.G. Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,  Metot 7.4

Nem

70 ºC’de Sabit Ağırlığa Gelene Kadar

Yoğunluk

TS 3625

Çözünürlük

GPGDY

Kalsiyum Karbonat

Kalsimetrik

Klor Analizi

Potansiyometriktitrasyon/ Volhard Yöntemi

Tuz(EC)*

İşletme içi metot  (T-50)

1/10 Sulu Çözeltide

(TS ISO 11265’den modifiye edilmiştir)

Toplam Azot*

İşletme içi metot

(T-23)

BREMNER,1965

(TS 6798, Kjeldahl)

Nitrat Azotu

GPGDY -TS EN 15476 / Kjeldahl

Amonyum Azotu

GPGDY -TS EN 15475 / Kjeldahl

Üre azotu

GPGDY -TS EN 15478- Kjeldahl

Üre azotu

GPGDY -TS EN 15604- Kjeldahl

Organik Azot

Kjeldahl

Organik Madde (550ºC)

AOAC 1995/Kuru Yakma

Organomineral gübrede organik madde*

İşletme İçi Metot-

(T-281)

Walkley-Black Metodu, TOC

(TS 8336’dan modifiye edilmiştir.)

Organik Karbon

Walkley Black Metodu, TOC

Katı ve süspansiyon gübrelerinde Toplam Hümik Asit+Fulvik Asit

TS 5869 ISO 5073/ Ocak 2003 (Karbon Muhtevası Oranı EK-A)

Sıvı gübrede Toplam Hümik Asit+Fulvik Asit

Kalifornia

Fulvik asit tayini

AOAC Vol 97 No:3, 2014

Biüre

TS EN 15479/Spektrofotometrik

Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit*

TS EN 15958

TS EN 15959

Organik gübrede toplam fosfor

Kaçar-Kütük 2009 Yaş Yakma/ ICP-OES

Organomineral gübrede toplam fosfor

Kaçar-Kütük 2009 Yaş Yakma/ EN 15959

% 2’lik formik asitte çözünür fosfor

GPGDY -Gravimetrik

% 2’lik sitrik asitte çözünür fosfor

GPGDY -Gravimetrik

Nötral amonyum sitratta çözünür fosfor

GPGDY -Gravimetrik

Alkali amonyum sitrat ile çözünür fosfor

GPGDY -Gravimetrik

Mineral asitlerde çözünen fosfor

GPGDY -Gravimetrik

Suda Çözünür Potasyum Oksit*

TS EN 15477

Suda Çözünür Bor

GPGDY /ICP-OES

Toplam Bor

GPGDY /ICP-OES

Suda Çözünür Kalsiyum

GPGDY /ICP-OES

Toplam Kalsiyum

GPGDY /ICP-OES

Suda Çözünür Bakır

GPGDY /ICP-OES

Toplam Bakır

GPGDY /ICP-OES

Suda Çözünür Demir

GPGDY /ICP-OES

Toplam Demir

GPGDY /ICP-OES

Suda Çözünür Mangan

GPGDY /ICP-OES

Toplam Mangan

GPGDY /ICP-OES

Suda Çözünür Molibden

GPGDY /ICP-OES

Toplam Molibden

GPGDY /ICP-OES

Suda Çözünür Çinko

GPGDY /ICP-OES

Toplam Çinko

GPGDY /ICP-OES

Suda Çözünür Magnezyum

GPGDY /ICP-OES

Toplam Magnezyum

GPGDY /ICP-OES

Suda Çözünür Sodyum

GPGDY /ICP-OES

Toplam Sodyum

GPGDY /ICP-OES

Toplam Kükürt Tri Oksit

GPGDY /ICP-OES

Suda Çözünür Kükürt Tri Oksit

GPGDY /TS EN 15961

Ağır Metal Kadmiyum

TS EN 13650/ICP-OES

Ağır Metal Kurşun

TS EN 13650/ICP-OES

Ağır Metal Nikel

TS EN 13650/ICP-OES

Ağır Metal Cıva

EPA 3052/ICP-OES

Ağır Metal Krom

TS EN 13650/ICP-OES

Ağır Metal Bakır

TS EN 13650/ICP-OES

Ağır Metal Çinko

TS EN 13650/ICP-OES

Ağır Metal Arsenik

EPA 3052/ICP-OES

EDTA(her biri için)

TS EN 13366

Elek Analizi

EN 12948

Salmonella spp

TS EN ISO 6579

S.aureus

TS EN ISO 22718

B. cereus

TS EN ISO 7932

Toplam maya ve küf

ISO 21527

Toplam bakteri

Countplate/ TS EN ISO 4833

Enterobacteriaceae

ISO 21528-2

E.coli 0157

TS EN ISO 16654

Listeria spp.

TS EN ISO 11290-1

Cl. Perfringens

TS EN ISO 7937

Clostridium spp.

TS EN ISO 7937

Dicyandiamide

EN 15360/HPLC

Hidroksiprolin

TS 6236 ISO 3496

Gibberallik asit

Kromatografik

Toplam Serbest Aminoasit

LC MS-MS/ Kromatografik

Alginik asit

TS 8871 ŞUBAT 1991 Madde 3