MİKROBİYOLOJİ ANALİZLERİ

Gıda mikrobiyolojisi; gıdalarda bozulmaya neden olan ve gıda kaynaklı hastalıklara sebebiyet veren mikroorganizmaları tüm yönleriyle inceleyen bilim dalıdır. Gıda muhafaza yöntemleri, bu yöntemlerin mikroorganizmalar üzerindeki etkileri v.b. konular da gıda mikrobiyolojisinde incelenmektedir. Gıda güvenliği sistemleri, işletmelerde gıdalara mikrobiyolojik kontaminasyonların engellenmesi, mevcut kontaminasyonların yok edilmesi ya da güvenli seviyelere indirilmesi için geliştirilen faaliyetleri de kapsar. Uygulanan faaliyetlerin etkinliğinin doğrulanması ise; fiziksel, kimyasal ya da mikrobiyolojik analizlerle mümkün olmaktadır.

Gıda mikrobiyolojisi bölümümüzde deneyimli ve profesyonel kadromuz, analizlerin uluslararası metotlarla ve son teknoloji cihazlarla güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Laboratuvarımızda bulunan 3 adet biyogüvenlik kabini ve laboratuvara numune girişinden değerlendirme alanına kadar tüm bölümlerde bulunan hepafiltreli havalandırma sistemi sayesinde mikrobiyolojik gıda analizleri steril bir ortamda gerçekleştirilmektedir.

Uygulanacak analizlerin belirlenmesi için, T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan “Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği” ve “Su Ürünleri Yönetmeliği”nde belirtilen ürün grupları göz önüne alınmakta ve değerlendirmeleri için müşterilerimizin onayına sunulmaktadır.

Laboratuvarımız T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve TÜRKAK tarafından da akredite edilmiş bir laboratuvardır.

GIDALAR VE HAYVAN YEMLERİ

*Koliform Bakteri Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
TS ISO 4832
*Aerobik Koloni Sayımı
Dökme Plak Tekniği
TS EN ISO 4833-1
*Enterobacteriaceae Aranması ve Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
ISO 21528-2
*Escherichia coli Sayımı
Membran Tekniği
ISO 16649-1
*Escherichia coli Sayımı
Koloni sayım Tekniği
ISO 16649-2
*Escherichia coli Sayımı
EMS Tekniği
TS ISO /TS 16649-3
*Clostridium perfringens Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
TS EN ISO 7937
*Koagulaz Pozitif Stafilokokların Sayımı- (Staphylococcus aureus ve diğer türler)
Koloni Sayım Tekniği
TS 6582-1 EN
ISO 6888-1
*Bacillus cereus Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
TS EN ISO 7932
*Küf ve Maya Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
TS ISO 21527-1
ISO 21527-2
*Salmonella spp. Aranması ISO 6579-1
*Escherichia coli O157 Aranması BS EN ISO 16654
*Vibrio parahaemolyticus ve Vibrio cholerae Aranması ISO 21872-1
*Listeria monocytogenes Aranması ISO 11290-1
*Rope Sporu Sayımı
EMS Tekniği
TS 3522
*Stafilokokal Enterotoksin Aranması Official European Screening Method for Staphylococcal Enterotoxins in Foods (Rıdascreen SET Total)
*Pseudomonas spp. Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
TS EN ISO 13720
*Koliform Bakteri Sayımı
EMS Tekniği
Ticari Sterilite kontrolü

ISO 4831

TS 10524