biz

Kalite Politikamız;

Profesyonel Çevre Analiz Laboratuvar Gıda Tar. Ve Kal. Hiz. San. Ve Tic. A.Ş. bünyesinde bulunan Özel Proanaliz Laboratuvarlar Grubu;

 • Eğitimi ön planda tutarak, sürekli kendini yenileyen ve kalite politikası hedeflerinden sapmayan personelimizle; tarafsızlık, eşitlik, dürüstlük ilkesiyle müşterilerimize ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunması, analiz sonuçlarının güvenilir olarak gönderilmesinin güvence altına alınmasını, müşteri memnuniyetinin ve güvenilirliğinin arttırılarak sağlanmasını, müşterileri ile işbirliği yapılarak verilen hizmet kalitesinin arttırılmasını,
 • Ölçülebilir hedefler koyarak kalite yönetim sisteminin performansının periyodik olarak izlenmesini ve etkinliğinin arttırılmasını,
 • Laboratuvarlar arası test çalışmalarına katılım sağlanmasını ve başarılı sonuçlar elde edilmesini,
 • Müşterilerine Ulusal ve/veya Uluslararası geçerli metotlarla hizmet sunmasını ve bu metotların valide edilerek kullanmasını, böylece müşterilerine en doğru ve en kesin sonucun verilmesi,
 • Kalite Yönetim Sistemi ile; analizlerin hızlı, doğru ve güvenilir olarak uluslararası metotlar ile teknolojik gelişmelerin takip edilerek gerçekleştirilmesini,
 • Bilgi ve birikimlerin hizmet verilen müşterilerle paylaşılması ve onlardan gelen görüşlerin
  değerlendirilerek müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde tutulmasını,
 • Tüm laboratuvar personelinin, kalite dokümantasyonunu öğrenmeleri ve kendi işlerinde
  uygulamaları şartının benimsenmesinin sağlanmasını,
 • Her yıl belirlenen kalite hedeflerine ulaşmak için; iç ve dış tetkikler, yönetimin gözden geçirmesi toplantısı, eğitimler, müşteriden alınan geri besleme bilgileri gibi verilerin kullanmasını,
 • Talepler doğrultusunda laboratuvarımızda yapılan analiz çeşitliliğinin arttırılmasını,
 • Hizmette hızlılık ve süreklilik sağlayarak, hedeflenen sürelerde doğru sonuçlar vermesinin güvence altına alınmasını,
 • TS EN ISO/IEC 17025 Yönetim sisteminin başarılı bir şekilde yürütülmesi için sisteminin düzenli olarak izlenmesini, gözden geçirilmesini, sürekli geliştirilmesini,
 • TS EN ISO/IEC 17025 standardı doğrultusunda; Yetkinliği esas alacak bir yönetim sistemi sürdürülmesini,
 • Ülke genelinde lider, uluslararası liderliğe aday ve hep büyüyen laboratuvar olunmasını,
  kalite politikası edinmiştir.

Yetkili Yönetim Kurulu Üyesi
Ulaş GÖKTAŞ
26.06.2019