biz

Kalite Politikamız;

Profesyonel Çevre Analiz Laboratuvar Gıda Tar. Ve Kal. Hiz. San. Ve Tic. A.Ş. bünyesinde bulunan Özel Proanaliz Laboratuvarlar Grubu;

Profesyonel Çevre Analiz Laboratuvar Gıda Tar. Ve Kal. Hiz. San. Ve Tic. A.Ş. bünyesinde bulunan Özel Proanaliz Laboratuvarlar Grubu;

 • Eğitimi ön planda tutarak, sürekli kendini yenileyen ve kalite politikası hedeflerinden sapmayan personelimizle; tarafsızlık, eşitlik, dürüstlük ilkesiyle müşterilerimize ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunması, analiz sonuçlarının güvenilir olarak gönderilmesinin güvence altına alınmasını, müşteri memnuniyetinin ve güvenilirliğinin arttırılarak sağlanmasını, müşterileri ile işbirliği yapılarak verilen hizmet kalitesinin arttırılmasını,

 • Ölçülebilir hedefler koyarak kalite yönetim sisteminin performansının periyodik olarak izlenmesini ve etkinliğinin arttırılmasını,

 • Laboratuvarlar arası test çalışmalarına katılım sağlanmasını ve başarılı sonuçlar elde edilmesini,

 • Müşterilerine Ulusal ve/veya Uluslararası geçerli metotlarla hizmet sunmasını ve bu metotların valide edilerek kullanmasını, böylece müşterilerine en doğru ve en kesin sonucun verilmesi,

 • Kalite Yönetim Sistemi ile; analizlerin hızlı, doğru ve güvenilir olarak uluslararası metotlar ile teknolojik gelişmelerin takip edilerek gerçekleştirilmesini,

 • Bilgi ve birikimlerin hizmet verilen müşterilerle paylaşılması ve onlardan gelen görüşlerin değerlendirilerek müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde tutulmasını,

 • Tüm laboratuvar personelinin, kalite dokümantasyonunu öğrenmeleri ve kendi işlerinde uygulamaları şartının benimsenmesinin sağlanmasını,

 • Her yıl belirlenen kalite hedeflerine ulaşmak için; iç ve dış tetkikler, yönetimin gözden geçirmesi toplantısı, eğitimler, müşteriden alınan geri besleme bilgileri gibi verilerin kullanmasını,

 • Talepler doğrultusunda laboratuvarımızda yapılan analiz çeşitliliğinin arttırılmasını,

 • Hizmette hızlılık ve süreklilik sağlayarak, hedeflenen sürelerde doğru sonuçlar vermesinin güvence altına alınmasını,

 • TS EN ISO/IEC 17025 Yönetim sisteminin başarılı bir şekilde yürütülmesi için sisteminin düzenli olarak izlenmesini, gözden geçirilmesini, sürekli geliştirilmesini,

 • TS EN ISO/IEC 17025 standardı doğrultusunda; Yetkinliği esas alacak bir yönetim sistemi sürdürülmesini,

 • OIC/SMIIC 35 rehber dokümanı doğrultusunda; helal deney sürecindeki gerekliliklerin yerine getirilmesini,

 • Ülke genelinde lider, uluslararası liderliğe aday ve hep büyüyen laboratuvar olunmasını,

kalite politikası edinmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Onayı Tarih

Yetkili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim ASLANTEKİN Mehmet CEYLAN
01.03.2022 01.03.2022

 

 

YÖNETİM TAAHÜTÜ

Profesyonel Çevre Analiz Laboratuvar Gıda Tar. Ve Kal. Hiz. San. Ve Tic. A.Ş. bünyesinde bulunan Özel Proanaliz Laboratuvarlar Grubu Yönetimi olarak;

 • TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler” Uluslararası standardının gerekliliklerini karşılayan düzey ve kalitede hizmet verilmesini,

·       OIC/SMIIC 35 rehber dokümanı doğrultusunda; helal deney sürecindeki gerekliliklerin yerine getirilmesinin sağlanmasını,

 • Kalite politika ve hedeflerinin oluşturularak tüm çalışanlara duyurulması ve hedeflere ulaşmak için personelin katkıda bulunmasının sağlanmasını,
 • Tüm çalışanların kalite yönetim sistemi içine alınmasını,
 • Kuruluşumuz bünyesinde yasal şartların, müşteri isteklerinin anlaşılmasının ve yerine getirilmesinin sağlanmasını,
 • Deney metotlarının müşteri ihtiyacını karşılayacak şekilde seçilmesini ve uygulanmasını,
 • Müşterilerden veya diğer ilgililerden gelen şikâyetlerin birer iyileşme fırsatı olarak değerlendirilmesini,
 • Hizmet kalitesini etkileyen her türlü uygunsuzluğun tespit edilerek giderilmesi yönünde çalışılmasını,
 • Gereken durumlarda sebep analizi sonrasında düzeltici faaliyetlerin başlatılmasını,
 • Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantıları ile hedeflerin sürekli olarak güncelleştirilmesini,
 • Gerekli tüm ihtiyaçları karşılayarak ve kaynakları sağlayarak; kalite yönetim sisteminin uygulanmasını, değişikliklerin tanımlanmasını, güncelliğinin sağlanmasını ve bütünlüğünün sürdürülmesini,
 • Laboratuvar içinde personelin sistemimizde tanımlı dokümanlara sürekli ulaşabilmesini ve personelle yapılan toplantılar ile yönetim sisteminin etkinliğinin sağlanmasını,
 • Personel ile yapılan toplantılarda müşteri ve yasal kamu otorite taleplerinin gerçekleştirilmesinin öneminin personele bildirilmesini,
 • Müşterilere ve numunelere ait bilgilerin gizliliğinin ve dürüstlüğün korunması için tüm önlemlerin sağlanmasını,
 • Politikaların benimsenmesini, uygulanmasını ve personelin sorumluluklarının anlaşılmasının sağlanmasını,
 • Personele hiçbir şekilde baskı ve telkinde bulunulmamasını,
 • Yönetim Sisteminin başarılı bir şekilde yürütülmesi için sistemin düzenli olarak izlenmesini, gözden geçirilip ve çalışanların önerileri doğrultusunda sistemin güncellenerek sürekli geliştirilmesini,
 • Tüm personelin; laboratuvarın yeterliliğini, dürüstlüğünü ve bağımsızlığını kaybedecek veya zayıflatacak uygulamaya hiç bir şekilde dahil olmamasını,
 • Yapılan analizlerin kalitesini etkileyen hizmet ve malzemelerin satın alınmasında teknik yeterliliği sağlayan alımlar için gerekli çalışmaların düzenlenmesini,
 • Mevzuat çerçevesinde, müşterilerden gelen talepleri yerine getirebilmek için personelin yurt içi ve yurt dışı eğitimlere katılımlarının sağlanmasını, mevcut alt yapı ve insan kaynaklarının geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanmasını,
 • Risk ve fırsatlara ilişkin sorumluluğun ve sürecin yönetilmesinin sağlanmasını,
 • Laboratuvar faaliyetlerinin tarafsız bir şekilde yürütülmesini, tarafsızlığın korunacağı şekilde yapılandırılmasını, yönetilmesini ve tarafsızlığa bağlı kalınmasını,
 • Bulaşıcı hastalıklar olması durumunda; laboratuvarın ve personel için gerekli tedbirlerin alınmasını, çalışanlara kişisel koruyucu donanım(KKD)’ların temin edilmesini, dezenfeksiyon ve temizliklerin uygun bir şekilde yapılmasını, güvence altına almayı taahhüt

Yönetim Kurulu Üyeleri Onayı Tarih

 

Yönetim Kurulu Üyeleri Onayı Tarih

Yetkili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim ASLANTEKİN Mehmet CEYLAN
01.03.2022 01.03.2022