Kullanım Sularında Kimyasal, Fiziksel ve Mikrobiyolojik Analizler

Su, canlıların yaşamını sürdürebilmesi için önemli bir etkendir. Suların kalitesi, tüm canlıları etkileyeceğinden dolayı insan sağlığı ve doğa için belirleyici bir faktördür. Bu nedenle gıda proseslerinde, içme-kullanma sularında mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel analizlerin yapılması büyük önem taşımaktadır.

       İçme ve kullanma suyunda yapılması gereken  analizler ve bu analizlere verilen değerler, T.C.  Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’e göre belirlenmektedir.

       Teknolojiyi yakından takip eden laboratuvarımızda suların kimyasal analizleri ICP – OES,  Spektrofotometre, EC metre ve pH metre cihazları ile yapılmaktadır. Çok hassas ölçümler yapabilen cihazlarımızla sularda kimyasal analizlerde güvenli sonuçlar verilmektedir. Analiz sonuçlarımız cihazlarımızın bağlı olduğu bilgisayarlarda veri olarak kaydedilmekte böylece analizlerimizin izlenebilirliği sürekli olarak sağlanabilmektedir.

       Ayrıca işletmelerin kendi otokontrolünü sağlamaları amacıyla laboratuvarımızda Legionella analizleri de yapılmaktadır. Legionella, doğal ve yapay olarak tasarlanmış su sistemleri ile havalandırma sistemleri için kullanılan sularda çoğalabilen önemli bir bakteri türüdür. İnsanlarda grip benzeri üst solunum yolu enfeksiyonu ile özellikle duyarlı kişilerde sistemik ve ölümcül seyredebilen alt solunum yolu enfeksiyonlarına (Lejyoner hastalığı) neden olabildiğinden toplum sağlığı ve turizm sektörü açısından çok önemlidir.

KULLANIM SUYU ANALİZLERİ İÇİN;

NO

Analiz Adı

Metot/Cihaz

Amonyum

TS 7159/ Spektrofotometre

2

Cloride (Cl)

APHA SM:4500-B

3

Klor (Cl) *

Titrimetrik Metot- TS 4164 ISO 9297

4

Demir

TS EN ISO 11885/ ICP-OES

5

Mangan

TS EN ISO 11885/ ICP-OES

6

Bor

TS EN ISO 11885/ ICP-OES

7

Kadmiyum

TS EN ISO 11885/ ICP-OES

8

Sodyum

TS EN ISO 11885/ ICP-OES

9

Krom

TS EN ISO 11885/ ICP-OES

10

Bakır

APHA SM 3500-Cu C. Bathocuproine Metot/Spektrofotometre

11

Kurşun

TS EN ISO 11885/ ICP-OES

12

Nikel

TS EN ISO 11885/ ICP-OES

13

Sülfat

APHA SM:4500-E/ Spektrometre

14

Alüminyum

TS ISO 10566/ Spektrofotometre

15

Nitrit

TS 7526-EN 26777

16

Nitrat

TS 6231

17

EC*

TS 9748-EN 27888/ EC Metre

18

Ph*

TS EN ISO 10523/ Ph Metre

19

Koku

APHA SM: 2150-B

20

Tat

APHA SM: 2160-B

21

Bulanıklık

APHA SM: 2130-B Nephelometric Metod

22

Renk

APHA SM: 2120-C / Spektrofotometre

23

Potasyum

TS EN ISO 11885/ ICP-OES

24

Kalsiyum

TS EN ISO 11885/ ICP-OES

25

Magnezyum

TS EN ISO 11885/ ICP-OES

26

Civa

TS EN ISO 11885/ ICP-OES

27

Çinko

TS EN ISO 11885/ ICP-OES

28

Arsenik

TS EN ISO 11885/ ICP-OES

29

Karbonat

TS 4182

30

Bikarbonat

TS 4182

31

Toplam Sertlik

APHA SM:2340-C

32

Su-Mikrobiyolojik Analizler İçin Numune Alma*         

TS EN ISO 19458

33

Koloni Sayımı*

TS EN ISO 6222

34

Fekal Enterekokların Sayımı *

TS EN ISO 7899-2/ Membran Filtrasyon tekniği

35

Escherichia coli (E.coli)*

TS EN ISO 9308-1/ Membran Filtrasyon tekniği

36

Koliform Bakteri sayımı*

TS EN ISO 9308-1/ Membran Filtrasyon tekniği