TOPRAK, SULAMA SUYU, YAPRAK ANALİZLERİ

Tarımsal üretimde çevreyi kirletmeden, birim alandan amaçlanan verimi azaltmadan, ürün kalitesini bozmadan bitki ve ürün gelişimi sağlamak dengeli bir gübreleme ile mümkündür. Bilinçli ve dengeli bir gübrelemenin ilk adımı ise toprak analizleri toprak kalitesinin, yaprak analizleri ile  bitkinin beslenme düzeyinin belirlenmesi, sulama suyu analizleri ile sulamada kullanılacak suyun kalitesinin belirlenmesidir. Bu veriler ışığında, üretimi yapılacak ürün için en uygun gübreleme tavsiyesi yapılır.

Toprak analizleri bilinçli gübrelemenin olmazsa olmazıdır.

T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı  ve TÜGEM tarafından yetkilendirilmiş ve 2016 yılında TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiş olan  Toprak-Bitki Analiz Laboratuvarımızda, toprağınızın analizini yaparak, gerekli besin elementleri ihtiyacını belirliyor ve buna göre daha verimli ve kaliteli bir üretim için istenildiği takdirde gübreleme tavsiyesinde bulunuyoruz

Laboratuvarımız, ulusal ve uluslararası platformda analizlerinin doğruluğu kabul edilmiş, son teknoloji alet, ekipman ve imkanlarla donatılmış bir analiz laboratuvarıdır.

Laboratuvarımızın amacı; güvenilir analiz sonuçları ile verimli, kaliteli bir hasat ve sorunsuz, doğru bir üretim için üreticilere destek vermektir.

TOPRAK ANALİZLERİ

NO Analiz Adı Metot/Cihaz
1 Ph Analizi* İşletme içi metot  (T.148. Rev. No:00) (Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils, Metot 2, 21)
2 Kireç Analizi TS 8335 ISO 10693/ Kalsimetre
3 İletkenlik Analizi* İşletme içi metot  (T.155.Rev. No:00) (Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils,  Metot 4b)
4 Tuz analizi* İşletme içi metot (T.155.Rev. No:00) (Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils,  Metot 5)
5 Saturasyon/ Doygunluk (Bünye)* TS 8333
6 Organik Madde* TS 8336/Walkley Black
7 Toplam Azot TS 8337 ISO 11261/Kjeldahl Metod
8 Alınabilir Fosfor TS 8340/Olsen-Spektrofotometre
9 Alınabilir Potasyum TS 8341/ ICP OES
10 Alınabilir Kalsiyum TS 8341/ ICP OES
11 Alınabilir Magnezyum TS 8341/ ICP OES
12 Alınabilir Bakır TS ISO 14870/ ICP OES
13 Alınabilir Çinko TS ISO 14870/ ICP OES
14 Alınabilir Mangan TS ISO 14870/ ICP OES
15 Alınabilir Demir TS ISO 14870/ ICP OES
16 Alınabilir Bor Kaçar/ Spektrofotometre
17 Alınabilir Molibden TS ISO 14870/ ICP OES
18 Kadmiyum Kaçar/ ICP-OES
19 Kurşun Kaçar/ ICP-OES
20 Nikel Kaçar/ ICP-OES
21 Krom Kaçar/ ICP-OES
22 Arsenik Kaçar/ ICP-OES
23 Cıva Kaçar/ ICP-OES

YAPRAK ANALİZLERİ:

NO Analiz Adı Metot/Cihaz
1 Toplam Azot TS 8337 ISO 11261/ Kjeldahl
2 Toplam Fosfor (P) Barton yöntemi/ Spektrofotometrik
3 Alınabilir Potasyum (K) Yaş yakma(Nitrik-Perklorik Asit Karışımı) /ICP-OES
4 Alınabilir Kalsiyum (Ca) Yaş yakma (Nitrik-Perklorik Asit Karışımı) /ICP-OES
5 Alınabilir Magnezyum (Mg) Yaş yakma (Nitrik-Perklorik Asit Karışımı) /ICP-OES
6 Alınabilir Demir (Fe) Yaş yakma (Nitrik-Perklorik Asit Karışımı) /ICP-OES
7 Alınabilir Çinko (Zn) Yaş yakma (Nitrik-Perklorik Asit Karışımı) /ICP-OES
8 Alınabilir Mangan (Mn) Yaş yakma (Nitrik-Perklorik Asit Karışımı) /ICP-OES
9 Alınabilir Bakır (Cu) Yaş yakma (Nitrik-Perklorik Asit Karışımı) /ICP-OES
10 Alınabilir Bor Yaş yakma (Nitrik-Perklorik Asit Karışımı) /ICP-OES
11 Alınabilir Molibden Yaş yakma (Nitrik-Perklorik Asit Karışımı) /ICP-OES

SULAMA SUYU ANALİZLERİ

NO Analiz Adı Metot/Cihaz
1 Ph Analizi* TS EN  ISO 10523/ pH Metre
2 EC Analizi* TS 9748 EN 27888/ EC Metre
3 SAR(Sodyum absorbsiyon oranı) TS 7739(Hesaplama)
4 Bikarbonat (HCO3) TS 4182
5 Karbonat (CO3) TS 4182
6 Sülfat (SO4) APHA SM:4500-E/ Spektrometre
7 Klor (Cl) * Titrimetrik Metot- TS 4164 ISO 9297
8 Bor (B) TS 4530/ICP OES
9 Sodyum (Na) TS 4530/ ICP OES
10 Potasyum (K) TS 4530/ ICP OES
11 Kalsiyum (Ca) TS 2879/ICP OES
12 Magnezyum (Mg) TS 2879/ICP OES
13 RSC(Kalan sodyum karbonat) TS 7739(Hesaplama)
14 Bakır (Cu) TS EN ISO 11885/ ICP-OES
15 Demir (Fe) TS EN ISO 11885/ ICP-OES
16 Mangan (Mn) TS EN ISO 11885/ ICP-OES
17 Molibden (Mo) TS EN ISO 11885/ ICP-OES
18 Çinko (Zn) TS EN ISO 11885/ ICP-OES
19 Amonyum TS 7159/ Spektrofotometre
20 Nitrat TS 6231/ Spektrofotometre
21 Kadmiyum TS EN ISO 11885/ ICP-OES
22 Kurşun TS EN ISO 11885/ ICP-OES
23 Nikel TS EN ISO 11885/ ICP-OES
24 Krom TS EN ISO 11885/ ICP-OES
25 Arsenik TS EN ISO 11885/ ICP-OES