Yüzey / Ortam Havası Analizleri

Gıda proseslerinde çalışma/ekipman ve personel el yüzeyleri işletmeler için önemli faktörlerdir. Son ürün olan yiyecek/içeceklerin bakteri yükü, yüzeylerden gelen mikroorganizmalardan da kaynaklanabilir. Bu nedenle yüzey/swab analizlerinin yapılması büyük önem taşımaktadır.

Laboratuvarımız swab/yüzey analizlerinde TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

Ayrıca laboratuvarımızda ortam havası kontrolleri de yapılmaktadır.

YÜZEY/SWAB/ORTAM HAVASI ANALİZLERİ

*Mikrobiyolojik Analiz için Numune Alma (swap numunesi) BS ISO 18593
*Escherichia coli Aranması ve Sayımı ISO 16649-2
*Koliform Bakteri Aranması ve Sayımı TS ISO 4832
*Staphylococcus aureus Aranması ve Sayımı TS 6582-1 EN ISO 6888-1
*Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri Aranması ve Sayımı TS EN ISO 4833-1
*Bacillus cereus Aranması ve Sayımı TS EN ISO 7932
*Salmonella spp. Aranması ISO 6579-1
*Legionella spp. Sayımı ISO 11731
Ortam havası Kontrolü                                                                              Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı 36°C/24 saat (PCA besiyeri)
Ortam havası Kontrolü                                                                              Maya-Küf Sayımı 25°C/5 gün (DRBC besiyeri)