Atık Su Analizleri

Su kaynaklarının kullanıma uygunluğunun belirlenmesi

Su kaynaklarının farklı kullanımlardan dolayı atık su haline gelerek kaybettiği;  kimyasal, fiziksel ve bakteriyel özelliklerini tekrar geri kazanabilmesi veya deşarj edildiği ortamın yapısını değiştirmeyecek şekilde işlenmesini sağlamak adına, laboratuvarımızda yapılan analizler doğrultusunda uygun koşullar sağlanabilmektedir.

Su kaynaklarının kullanıma uygunluğunun belirlenmesi, su kirlenmesinin önlenmesi, su kalitesinin korunması ve arttırılması, atık suların boşaltımının düzgün ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak amacı ile ;

  • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
  • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma Ve Analiz Metotları Tebliği
  • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği
  • Atık su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
  • Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (Ek-1 ve Ek-2)

Bu yönetmeliklere bağlı olarak numune alınması, laboratuvara getirilmesi, uygun şartlarda muhafaza edilerek analize alınması ve rapor edilmesi sağlanır.

Laboratuvarımızda akreditasyon kapsamında yapılmakta olan analiz ve metotlar şu şekildedir.

Arsenik(As), Krom(Cr), Demir(Fe), Mangan(Mn), Kadmiyum(Cd), Bakır(Cu), Kurşun(Pb), Nikel(Ni), Çinko(Zn), Molibden(Mo) Tayini
(SM 3030 D-K)
TS EN ISO 11885/ Ön İşlem: Asitle Özütleme/Ölçüm: ICP-OES Metodu
pH Tayini TS EN ISO 10523/Elektrometrik Metot
Sertlik Tayini SM 2340 C/EDTA Titrimetrik Metot
İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888/Elektrot metodu
Nitrit/Nitrit Azotu Tayini TS 7526 EN 26777/TS 6231/Spektrometrik Metot
Bulanıklık Tayini SM 2130 B/Nefelometrik Metot
Toplam Alkalinite Tayini TS 3790 EN ISO 9963-1/Titrimetrik Metot
Sıcaklık Tayini
SM 2550 B/ Laboratuvar ve Saha Metodu
Renk Tayini
SM 2120 C/ Spektrometrik Metot
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
SM 5210 D/ Respirometrik Metot
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
TS 2789/ Açık Reflaks – Titrimetrik Metot
Çökebilir Katı Madde Tayini
TS 7092/ Hacimsel Gravimetrik Metot
Çözünmüş Oksijen Tayini
TS 4956 EN 25813/ Iyodometrik Metot
Sülfat Tayini
TS 5095/ Spektrometrik Metot
Amonyum Tayini – Amonyum Azotu
TS 7159/ Ön İşlem: Distilasyon Metodu/   Ölçüm: Spektrometrik Metot
Klorür Tayini
TS 4164 ISO 9297/ Titrimetrik Metot
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
SM 2540 D/ Gravimetrik Metot
Toplam Çözünmüş Madde Tayini
SM 2540 C/ Gravimetrik Metot
Sabit Ve Uçucu Katı Maddelerin Tayini
SM 2540 E/ Gravimetrik Metot
Toplam Fosfor Tayini
SM 4500-P-B/SM 4500-P-E/ Ön İşlem: Özütleme Metodu/Ölçüm: Spektrometrik Metot
Yağ ve Gres Tayini
TS 8312/ Sokslet Ektraksiyon Metodu
Atık sulardan Numune Alma TS ISO 5667-10