ATIK YAĞ ANALİZLERİ

Atık Yağların Geri Dönüşümü...

Bu analizin amacı, atık yağların üretiminden uzaklaştırılmasına kadar olan süreçte;

  • Çevreye zarar verecek atıkların direkt veya dolaylı yollarla dış ortama iletilmesini önlemek,
  • Çevreye ve insan sağlığına herhangi bir zarar vermeden taşınması, depolanması ve uzaklaştırılmasını sağlamak,
  • Atık yağların belirli kategorilere göre geri dönüşümünü veya uzaklaştırılmasını sağlamaktır.

Bu işlemler kategori analizleri ile belirlenerek sınıflandırılır.

Atık Yağ Analizi
Kategorileri

1. Kategori Atık Yağ: Bu kategori sınıfına giren yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen, atık yağların geri kazanım işlemleri sonucunda enerji geri kazanımı amacıyla mevcut yakıta eklenerek tekrar kullanılabilir.

2. Kategori Atık Yağ: Çevre lisansı almış kuruluşlar tarafından enerji geri kazanımı yapılabilen yağlardır.  Yalnız klorür, toplam halojen ve PCB parametreleri sınır değerleri aşılmayan endüstriyel atık yağların yenilenmesi ve saflaştırılması yoluyla geri kazanımı mümkündür.

3. Kategori Atık Yağ: Yenilenmeye ve saflaştırılmaya uygun olmayan ve tehlikeli atık yakma işlemi yapan kuruluşlarda yok edilmesi gereken yağlardır.

Laboratuvarımızda akreditasyon kapsamında yapılmakta olan analiz ve metotlar şu şekildedir.

Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini TS EN 12766-1
TS EN 12766-2 /GC-ECD Metodu
Arsenik (As) EPA 3051A/  ICP-OES Metodu, TS EN ISO 11885/Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme
Kadmiyum (Cd) EPA 3051A/  ICP-OES Metodu, TS EN ISO 11885/Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme
Krom (Cr) EPA 3051A/  ICP-OES Metodu, TS EN ISO 11885/Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme
Kurşun (Pb) EPA 3051A/  ICP-OES Metodu, TS EN ISO 11885/Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme
Atık Yağlardan ve Petrol Sıvılarından Elle Numune Alma TS 900-1 / EN ISO 3170 / IEC 60475