Çevresel Gürültü Ölçüm & Değerlendirme

gürültünün kirlilik seviyesine...

Çevresel Gürültü Ölçümü, Çevre mevzuatı kapsamında yer alan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile gürültünün kirlilik seviyesine ulaşmasına engel olunur.

Çevresel gürültü ölçümleri iş yeri, atölye, eğlence yerlerinde gerçekleştirilir. Canlı Müzik İzin Belgesi (Canlı Müzik Ruhsatı) almak veya belediyelere yapılan şikâyetleri değerlendirmek amacı ile çevresel gürültü ölçümü yapılır. Çevresel gürültü ölçümleri genellikle belediyeler tarafından istenir, bazı durumlarda il çevre ve şehircilik müdürlüğü veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bu ölçümleri isteyebilir.

Çevresel gürültü ölçümü konusunda eğitimli ve gerekli sertifikasyona sahip ölçüm ekibi ile ölçümleriniz gerçekleştirilmektedir. Tamamlanan ölçümlerin değerlendirme ve raporlaması da yetkili personelce tamamlanarak bakanlıkça belirlenen formatta raporlama işlemi tamamlanır.

Çevresel Gürültü ölçümü konusu ile alakalı, laboratuvarımızın Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporları geçerlilik göstermektedir. Proanaliz Laboratuvarı; uzman kadrosu, teknik imkânları ve kaliteli hizmeti ile çevresel gürültü ölçümü konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili ve Türkak’tan akredite bir kuruluştur.

Çevresel Gürültü Ölçüm & Değerlendirme
Parametreler

TS 9315 ISO 1996-1: Akustik – Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi – Bölüm 1: Temel Büyüklükler Ve Değerlendirme İşlemleri

TS ISO 1996-2: Akustik – Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi – Bölüm 2: Çevre Gürültü Seviyelerinin Tayini